Others | Eleştirel ve Analitik Düşünme

Eleştirel ve Analitik Düşünme

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

A. Bir haber metninin güvenilirliğinin değerlendirilmesi (100 puan)
Covid-19 ile ilgili bilgi, önlem, tahmin vs gibi detay ve iddialar için herhangi bir haber metni bulunuz ve aşağıdaki altbaşlıkları kullanarak haberin güvenilirliğini değerlendiren bir yazı yazınız. Değerlendirme kritlerleri aşağıda sunulmuştur:
1. Biçim (5 puan)
a. İlk sayfada Ad – Soyad, Öğrenci No ve Bölüm belirtilmelidir.
b. Yazı tipi: Times New Roman
c. Yazı boyutu: 12 punto
d. Satır aralığı: 1.5 satır
e. Kenar boşluğu: Her yönden 2.54 cm
f. Paragraflar: 1.25 cm ilk satır girintisi
g. Kapak sayfasına gerek yoktur.
2. Metnin yapısı (5 puan)
a. Başlık: İsteğe bağlı
b. Altbaşlıklar: Zorunlu (içerik bölümündeki ifadelerden yararlanılabilir)
c. Yukarıdaki kriterlerle hazırlanmış toplam 2-3 sayfa sürecek bir ödev yeterlidir.
3. İçerik
a. Yayıncı ve varsa metin yazarı hakkında kısa bilgi – en çok 1 paragraf (10 puan)
b. Haber metninin kısa özeti – en çok 1 paragraf veya maddeler halinde (10 puan)
c. Metinde sunulan tüm bilgi ve iddiaların farklı akademik ve/veya resmi
kaynaklar kullanılarak doğrulanması / yanlışlanması (30 puan)
d. Doğrulama / yanlışlama neticesinde elde edilen bilgiye dayanarak metnin
güvenilirliği ile ilgili yargıya varılması (30 puan)
4. Kullanılan kaynaklar (10 puan)
a. Bilginin doğrulanması / yanlışlanması için en az 4-5 farklı kaynak kullanılması
b. Kullanılan tüm kaynakların metin sonunda listelenmesi
5. İkinci sayfadaki notları okuyunuz.
(80 puan)

NOTLAR:
1. Akademik kaynaklar hakemli dergi/kitap/kitap bölümlerini ifade etmektedir. Google Akademik veya ULAKBIM Dergipark gibi veritabanları kullanılarak ulaşılabilir.
2. Resmi kaynaklar ülkelerin “.gov” uzantılı internet sitelerini ve/veya Dünya Sağlık Örgütü (WHO), UNESCO, OECD gibi kuruluşların sağladığı kaynakları ifade etmektedir. Kendi internet sitelerinden ulaşılabilir.
3. Wikipedia hakemli bir kaynak olmadığı için akademik veya resmi kaynak sınıfına
girmemektedir.
4. Kişisel bloglar, YouTube videoları, başka haber siteleri, forum vb kaynaklar hakemlik süreci içermediğinden akademik veya resmi kaynak sınıfına girmemektedir.
5. İngilizce yazılmış makaleler için Google Translate oldukça iyi sonuç vermektedir. Çeviri amacıyla kullanılabilir.
6. https://translate.google.com/?tr=f&hl=en#view=home&op=docs&sl=auto&tl=en adresinden doküman çevirisi de yapılabilir. Bu durumda paragrafları kopyalayıp yapıştırmaya gerek kalmayacak, dosya yüklerek çeviri işlemi gerçekleştirilebilecektir.
7. Tüm ödevler Turnitin intihal yazılımı ile kontrol edilecek, kopyala-yapıştır yöntemiyle hazırlanmış veya mükerrer ödevler geçersiz sayılacaktır.

Bütçe: 20 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 17-05-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 20-05-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ