Others | Elektromanyetik alanlar

Elektromanyetik alanlar

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Elektrik alanı, coulomb Gauss yasaları, yükün korunumu kanunu, iletkenlik , polarizasyon, kapasite hesabı gibi konular çıkacak sınav Türkçe ve klasik

Bütçe: 75 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 17-04-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 17-04-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ