Others | Elektrik Devre Analizi dersi finali

Elektrik Devre Analizi dersi finali

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

5 Şubat 18.00 da olacak finalim için yardım edecek birini arıyorum. Konular şöyle; Temel büyüklükler, elektrik devrelerinin temelleri, tanımlar ve yasalar
Dirençli devrelerin hesabı;
Dirençli devrelerin hesabı (devam), Thevenin, Norton eşdeğer devreleri
Alternatif akım devreleri, kondansatör, bobin elmanları,
Alternatif akım devreleri (devam), fazör kavramı.
Alternatif akımda güç hesabı, üç faz kavramı, kompanzasyon hesabı.
Elektrik devrelerinde geçici olaylar
Yarıiletken devre elemanları; diod.
Transistörler.
İşlemsel Kuvvetlendirici, sayısal elektronik
Elektromekaniğin prensipleri, yasalar ve transformatörler
Elektrik makinalarına giriş; dönen elektrik makinaları.
Dönen elektrik makinaları (devam), elektrik sistemlerinde güvenlik

Bütçe: 125 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 05-02-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 05-02-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.