Others | Ekşi Sözlük Entry Girişi

Ekşi Sözlük Entry Girişi

8 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Markamız için Ekşi sözlüğü entry yazabilecek kişiler aıyoruz.

Bütçe: 10 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 25-10-2017
Görevin Bitiş Tarihi: 12-11-2017
Kategori: Sosyal Medya / Ürün Tanıtımı