Others | EKONOMETRİ BÖLÜMÜ OYUN TEORİSİ DERSİ ÖDEVİ

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ OYUN TEORİSİ DERSİ ÖDEVİ

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

1) İki oyunculu bir oyun matrisi örneği hazırlayın. Bu örnekte birinci oyuncunun iki adet stratejisi olsun. Bu stratejilerden biri diğeri tarafından tam domine ediliyor olsun. Diğer oyuncunun da iki adet stratejisi olsun ve bunlardan biri diğeri tarafından zayıf domine ediliyor olsun (ama tam domine edilmesin). Oyun matrisini yazdıktan sonra hangi oyuncunun hangi stratejisi hangi stratejisini (tam veya zayıf) domine etmektedir yazınız. Başka bir açıklama yapmanıza gerek yoktur.
2) İki oyunculu bir oyun matrisi örneği hazırlayın. Bu örnekte birinci oyuncunun üç adet stratejisi olsun. Bu stratejilerden biri diğeri tarafından tam domine ediliyor olsun. Diğer oyuncunun da üç adet stratejisi olsun ve bunlardan biri diğeri tarafından zayıf domine ediliyor olsun (ama tam domine edilmesin). Oyun matrisini yazdıktan sonra hangi oyuncunun hangi stratejisi hangi stratejisini (tam veya zayıf) domine etmektedir yazınız. Başka bir açıklama yapmanıza gerek yoktur.

Açıklama: Ödevler hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar: (1) Oyun matrislerini hazırlarken ders notlarınızdaki örneklerden esinlenebilirsiniz. Ancak oluşturduğunuz oyun matrisindeki sayısal veriler sizin tarafınızdan oluşturulmalıdır yani özgün olmalıdır. İki farklı öğrenci aynı sayısal verilerle ödev hazırlarsa iki öğrencinin de ödevi geçersiz sayılıp fakülte yönetimine bildirilecektir. (2) Ödevler bir sayfayı aşmamalıdır. (3) Ödevlerinizi kendi el yazınızla yazınız. Ödevinizi tarayıcı ile tarayarak ya da fotoğrafını çekerek sisteme yüklediğinizde ödevinizin okunur bir durumda olmasına dikkat ediniz. (4) Ödevlerinizi üniversitemiz tarafından öğrencilere tanınan resmi süre içinde sisteme yükleyiniz. Süre bittikten sonra mail yoluyla yada başka bir yolla ödev kabulü olmayacaktır.

Bütçe: 45 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 29-05-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 30-05-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.