Others | Eğitimde ahlak etik 4 soru

Eğitimde ahlak etik 4 soru

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

SORU 1 : Eğitim nedir ?

SORU 2: Ahlak nedir ve sosyo kültürel özellikler ne demektir?

SORU 3: Etik nedir ?

Soru 4: Eğitimde ahlak ve etiği örneklerle açıklayınız.
SORULAR AÇIKLANIRKEN“…………………………………… ALINTILAR” DEVAMINDA KENDİ CUMLELERİNİZ

ALINTILARI KIRMIZI RENKLI

KENDİ CÜMLELERİNİZ SİYAH RENKLİ

ALINTILARI NEREDEN ALDIGINIZ BELIRTILMELIÖRNEK:

Motivasyon, bireyin alternatif davranış biçimlerinden birini seçmesinde etkili olan süreçler olarak tanımlanabilir (Kanfer, 1990:35 )……………………………………………………. KENDİ CÜMLENİZ.ODEVIN SONUNA KAYNAKÇA

KANFER, A. (1990). KİTAP ADI, YAYIN EVİ, BASIM YERİ.

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 01-12-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 02-12-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ