Others | Dİfferential Equations (Diferansiyel denklemler) Finali

Dİfferential Equations (Diferansiyel denklemler) Finali

8 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

.1 saat 50 dk sürecek final ve çoktan seçmeli olacak

Bütçe: 150 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 29-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 29-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ