Others | Diferensiyel denklemler

Diferensiyel denklemler

7 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

20 soruluk test final sınavı
İngilizce sorular

Bütçe: 150 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 29-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 29-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.