Others | Diferansiyel soruları

Diferansiyel soruları

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

3 şubat çarşamba saat 13.00’da, linear ağırlıklı diferansiyel denklemler sorularında yardımcı olabilecek arkadaşlar yazarsa çok sevinirim.

Konular:
Diferansiyel denklemler (birinci derece / ayrılabilir / doğrusal / doğrusal olmayan / homojen / bernoilli / tam / tam olmayan / bütünleşik faktörler)
Birinci dereceden dif denklemlerin varlığı ve teklik teoremleri / uygulamaları
Matris hesaplaması / işlemleri / transpoze / simetrik / ters
Temel satır işlemleri
Determinant - cramer
Doğrusal dönüşümler / görüntü / çekirdek
Doğrusal dönüşümlerin matris ile gösterilmesi
Yüksek dereceden lineer dif denklemler / lineer bağımlılık / çözümlerin bağımsızlığı / çözüm uzayları / parametrelerin değişmesi
Özdeğerler ve özvektörler / diyagonelleştirme
Lineer dif sistemlerinin matris formülasyonu - matris üstel fonksiyonu

Bütçe: 150 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 03-02-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 03-02-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ