Others | diferansiyel Denklemler

diferansiyel Denklemler

6 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

2 sorudan oluşacak vize
Picard ,değişkenlere ayrılabilir denk,homojen denk, homojen tipe getirilen,tam dif,integrasyon carpanı, lineer denklem, bernoulli denklemi bu sekilde konular.

Bütçe: 75 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 18-12-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 18-12-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ