Others | devletlet Umumi

devletlet Umumi

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

3 sorudan oluşmakta yorum soruları biraz da bilgiye dayalı.

Bütçe: 80 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 16-04-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 17-04-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ