Others | DC-AC Power Supply Simulink Çizimi

DC-AC Power Supply Simulink Çizimi

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Simulin'kte grafik çıkışı olan devre çizimi gerekli. Devre feedback içermeli.

Bütçe: 120 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 19-12-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 23-12-2019
Kategori: Diğer

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.