Others | Data Structures and Algorithms

Data Structures and Algorithms

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Ayın 19.unda yani cuma günü Data Structures and Algorithms sınavım var C++ bilen birinden yardım almak istiyorumİngilizce sınav..
Konular:
ComplexityAnalysis
LinkedLists
DoublyCircularLinkedLists
Stacks
Queues
SearchingSortingAlgorithms
BinaryTree-BinarySearchTree
Graph
STL
Hashing
Heaps

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 17-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 19-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.