Others | COVİD-A9’UN SEYAHAT İŞLETMELERİNE OLASI ETKİLERİ

COVİD-A9’UN SEYAHAT İŞLETMELERİNE OLASI ETKİLERİ

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

COVİD-A9’UN SEYAHAT İŞLETMELERİNE OLASI ETKİLERİ başlıklı 5-6 sayfalık bir araştırma yazısı
Araştırmada makale, bildiri ve tez kaynakları da bulunacak. Bilimsel bir dille yazılacak.
Çok özenli bir şey olmasına gerek yok teslim edilebilecek bir ödev olması yeterli ilgileneler için.

Bütçe: 40 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 03-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 04-06-2020
Kategori: Diğer

GÖREVİ YAPAN KİŞİ