Others | Consumer Behaviour dersi için ingilizce article hazırlanacak.

Consumer Behaviour dersi için ingilizce article hazırlanacak.

6 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Article içinde akademik referanslar kullanmak zorunlu(kitaplar, başka makaleler). Akademik araştırma yapma pratiği olan biri olursa iyi olur.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 02-12-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 10-12-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ