Others | Çeviri

Çeviri

33 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Sosyal bilimler alanındaki çeşitli teorilerin İngilizce'den Türkçe'ye tercümesine ihtiyaç vardır.
Her bir teori ile ilgili kaynakçalar dahil toplam 80 sayfada yer alan 19 teorinin çevirisi yapılacaktır.

Bütçe: 250 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 06-08-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 11-08-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.