Others | Çeviri

Çeviri

11 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Foreign policy analysis dersimde 3 soruya ingizce pdf ve ingilizce makaleden ingizce cevaplar bulunacaktır. Uluslararası ilişkiler mezunu önceliğimdir.

Bütçe: 65 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 09-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 11-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.