Others | Calculus2 Sınav

Calculus2 Sınav

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Ingılızce Calculus2 sınavı ıcın yardım rıca edıyorum
Persembe 22 Nısan 2021 saat 15.15

Bütçe: 300 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 22-04-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 22-04-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ