Others | calculus2

calculus2

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

İkinci kısmi türev testi, Lagrange çarpanları, Ekstrem değer problemleri, Çok katlı integraller: Fubini teoremi, İtere edilmiş integraller(Integral mertebelerinin değişimi), Polar koordinatlarda İki katlı integral, Silindirik ve Küresel koordinatlarda Üç katlı integral, Vektör Kalkülüs: Skaler ve vektörel çarpım, Vektörün bükümü ve diverjansı, Bir eğri üzerinde çizgi integrali, Eğrilerin parametrize edilmesi, Korunumlu Vektör alanları, Yoldan bağımsızlık, Potansiyel fonksiyonu, ---saat 10.30da 10soru var acil oldugu için

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 25-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 25-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ