Others | C++ Small Project

C++ Small Project

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

STL containers ,inheritance ve polymorphism kullanılarak yazılması gereken küçük bir projemiz var.Object orianted gereklilikleri yerine getirilmesi beklenilmektedir.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 21-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 21-01-2021
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ