Others | C Dili ile Labirent Çözümü

C Dili ile Labirent Çözümü

4 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Bağlantılı liste (link list) ve yığın kullanılarak rastgele oluşturulan
labirentler üzerinden çıkışa ulaşma. Kullanıcıdan matris boyutu (labirentin boyutu) istenilecektir. Matrisin maksimum
boyutu ekranda görünecek kadar olmalıdır. Matris değerleri rastgele (1 veya 0) üretilecektir, 1 yol var 0 ise yol yok şeklinde
olacaktır.Bağlantılı liste ve yığın kullanılarak çıkış yolu bulunmaya çalışılacaktır. Çıkış yolunun tespiti için yığın yapısı kullanarak labirent içinde dolaşması gerekmektedir.
Önemli Not: Problem bağlantılı liste (link list) ve yığın kullanılarak çözülecektir, Dizi
kesinlikle kullanılmayacaktır.
Programlama Dili: Uygulama C dili kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Bütçe: 80 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 17-11-2017
Görevin Bitiş Tarihi: 22-11-2017
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ