Others | C de recursive program oluşturma

C de recursive program oluşturma

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

C de recursive program kodu yazılacaktır. Başvuracak adayların C dilini iyi biliyor olmaları gerekmektedir.
Algoritma hakkında kısa bilgi;
Her birinin üzerinde kaç taş zıplanacağı yazılı n adet taş değerini kullanarak ( N. taşın değeri her zaman 0 olmalıdır) gezgin çekirgenin başlangıç taşından son taşa gidip gidemeyeceğini
bulan rekürsif fonksiyonu ve bu fonksiyonu kullanan ana programı yazılacaktır. Seçilen adaya daha detaylı bilgi verilecektir.ki çekirge bir yolun başından sonuna doğru zıplayarak gitme oyunu oynamaktadırlar. Oyunun kuralları
şöyledir :
1.) Çekirgelerden biri yol boyunca yan yana dizili taşlara sayılar yazar. Her sayı o taştan itibaren
sağa veya sola kaçıncı taşa zıplanabileceğini göstermektedir. Son taşın üstünde oyunun bittiğini
göstermek için her zaman 0 (sıfır) yazar.
2.) Diğer çekirge başlangıç taşından başlayarak her taşın üstünde yazan sayı kadar sağ veya sol
yöne doğru zıplayarak son taşa gitmeye çalışır.
3.) Eğer herhangi bir yönde yeteri kadar taş yoksa çekirge o yöne doğru zıplayamaz. Örneğin 2.
taşın üzerinde 3 yazıyorsa, bu taşın solunda sadece 1 taş olduğu için sola doğru zıplaması
mümkün değildir.
4.) Çekirge son taşın üzerine geldiğinde oyun biter. Son taşa gitmenin birden fazla yolu olabilir.
Bu ödevde her birinin üzerinde kaç taş zıplanacağı yazılı n adet taş değerini kullanarak ( N. taşın
değeri her zaman 0 olmalıdır) gezgin çekirgenin başlangıç taşından son taşa gidip gidemeyeceğini
bulan rekürsif fonksiyonu ve bu fonksiyonu kullanan ana programı yazınız.
Rekürsif fonksiyon : int solvable(int start, int leapCount[], int n)
Start : hareket başlangıç noktası
LeapCount[] : her taştaki sıçrama sayılarının saklandığı dizi
n : dizi uzunluğu
Dönüş değeri : Çekirge son taşa gidebilirse : 1, gidemezse : 0

Bütçe: 60 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 13-03-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 17-03-2019
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ