Others | Borçlar hukuku özel hükümler

Borçlar hukuku özel hükümler

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Taşınır satışı
-Satıcının satılanın zaptından sorumluluğu
-Satıcının satılanın ayıplı olmasından dolayı sorumluluğu
-alıcının borçları ve temerrüdü
-Taşınmaz satışı,satış ilişkisi doğuran haklar ve satışın diğer çeşitleri
-Kullandırma amacı güden sözleşmeler
Adi kira sözleşmesia

Bütçe: 70 TL

İşin Yapılacağı Konum: KOCAELİ
Görevin Başlangıç Tarihi: 14-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 28-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.