Others | blog yazıları hazırlanması

blog yazıları hazırlanması

63 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Web sitemizde ve sosyal medyada yayınlanmak üzere İngiltere-Türkiye arasındaki ticari ilişkiler ve İngiltere pazarı (online ve offline pazarlar) hakkında Türkçe ve İngilizce düzenli blog yazıları yayınlanması gerekmektedir.
Blog yazılarının salt ticaret (ticarete dayanan politik konular dahil) ve istatistiki rakamları gösterir şekilde olması ve bilgi verici nitelikte olması beklenmektedir.
Her hafta 1 blog yazısı yayınlanması hedeflenmektedir, yazıların 1 a4 boyutunda olması yeterlidir.

Bütçe: 500 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 09-09-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 01-01-2020
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.