Others | Blockchain' e ilgi duyan stajyer

Blockchain' e ilgi duyan stajyer

Uzun Dönemli

Red Sebebi

-

Bütçe: 300 TL

İşin Yapılacağı Konum: İSTANBUL
Görevin Başlangıç Tarihi: 17-08-2018
Görevin Bitiş Tarihi: 30-08-2019
Kategori: Yazılım