Others | Blockchain' e ilgi duyan stajyer

Blockchain' e ilgi duyan stajyer

Uzun Dönemli
43 kişi başvurdu

Görev Detayı

Uluslararası ticarette blockchain teknolojisi üzerine çalışıyoruz. Blockchain' e ilgi duyan arkadaşlarla tanışmak istiyoruz. İlgi duyması bizim için yeterli, bölüm veya meslek ayrımı yapmıyoruz. Ücretli staj gibi düşünebilirsiniz.

Bütçe: 300 TL

İşin Yapılacağı Konum: İSTANBUL
Görevin Başlangıç Tarihi: 17-08-2018
Görevin Bitiş Tarihi: 30-08-2019
Kategori: Yazılım