Others | Bitirme Tezi

Bitirme Tezi

0 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Tarih bölümü için lisans bitirme tezi yazılacak. Kemal tahirin esir şehrin insanları üçlemesinin tarihi açıdan yorumu, karşılaştırması. Sadece ilk kitap detaylandırılacak diğer iki kitabın detaylı incelenmesine gerek yok üstünden geçilerek bahsedilmesi yeterli. Ortalama 40-45 sayfalık bir tez olacak. Yapacak kişiyle sürekli iletişim halinde olmam gerekiyor.

Bütçe: 90 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 11-03-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 11-03-2019
Kategori: Diğer

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.