Others | Bilgisayar organizasyonu (mimarisi)

Bilgisayar organizasyonu (mimarisi)

0 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

10 Şubat 15.30'da gerçekten iyi olan arkadaşlar yazabilir mi test olacak 20 soru

Bütçe: 60 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 09-02-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 10-02-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.