Others | BeBiS veri girişi

BeBiS veri girişi

9 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

BeBiS (Beslenme Bilgi Sistemi) uygulamasını kullanmayı bilen/ elinde olan kişilere, beslenme öyküleri girişi yaptırılacaktır. İlgilenen kişilerin elinde program olması gerekmektedir.

Bütçe: 200 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 20-10-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 22-10-2019
Kategori: Diğer

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.