Others | Bankacılık ve Finansal Kurumlar Final Ödevi

Bankacılık ve Finansal Kurumlar Final Ödevi

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 30 Nisan 2020 tarihinde https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/mevzuat_0963.pdf ve 29 Mayıs 2020 tarihinde https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/mevzuat_0966.pdf aldığı kararla 5411 sayılı Bankacılık Kanununun(Kanun) 93 üncü maddesi ile 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 18.04.2020 tarihli ve 9000 sayılı ve 30.04.2020 tarihli ve 9003 sayılı Kurul Kararları ile 01.05.2020 tarihinden itibaren bankalarca hesaplanmasına ve her ay sonu itibariyle o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %100’ün, katılım bankaları için %80’in altına düşmemesine karar verilmiş olan Aktif Rasyosunun(AR), bankacılık ve reel sektörüne etkileri neler olacak?

Emisyon hacminin artması merkez bankasının "karşılıksız para bastığı" anlamına mı gelir? Açıklayınız.

Basel III’ün nedir? Tüm bankacılık sektörüne ve KOBİ’lere etkileri nelerdir? Açıklayınız.

Londra swap piyasası nedir? Nasıl çalışır? TL üzerindeki etkisini açıklayınız.

Bütçe: 80 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 24-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 29-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ