Others | bacon sayısını bulma algoritması

bacon sayısını bulma algoritması

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Okul proje ödevi, program C dilinde yazılacaktır. Gerekli input text'leri verilecektir.

Bu ödevde Enine Arama- BFS yöntemi ile iki işlem gerçekleştirmeniz istenmektedir :
1. Verilen giriş dosyası için, her Kevin Bacon sayısında toplam kaç aktör olduğunu(Yani kaç aktörün Kevin Bacon sayısı 0, kaç aktörün Kevin Bacon sayısı 1..) hesaplayınız. Verilen giriş dosyası için, Bacon sayısı 0, 1, 2,...N, olan kaçar aktör olduğunu hesaplayınız. Eğer bir aktör Kevin Bacon ile aynı alt-ağda(bağlı bileşen) değil ise bu kişilerin Kevin Bacon sayısı sonsuzdur. Aynı alt-ağda olmayan bu kişileri de Kevin Bacon sayısı sonsuz olan kişi sayısı olarak veriniz. (30 puan)

2. Verilen giriş dosyası için, adı verilen bir aktörün Kevin Bacon sayısını bulunuz ve bağlantıyı gösteren bilgiyi aşağıdaki formatta yazdırınız. (70 puan) Brad Pitt’s Kevin Bacon number is 2 Brad Pitt-Julia Roberts : Ocean's Eleven (2001) Julia Roberts – Kevin Bacon : Flatliners (1990) Aktör aynı alt-ağda yoksa Kevin Bacon sayısı için ‘sonsuz’ yazınız.

3. Programınız çalıştırıldığında, bir aktör bir kez sorulduğunda bu aktörün Kevin Bacon bilgilerini bir tabloya yazınız ve aynı aktör bir daha sorulduğunda ağ üzerinde tekrardan hesap yapmak yerine, bilgileri bu tablodan okuyarak ekrana yazdırınız. (Bonus : +20 puan)

Bütçe: 150 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 13-05-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 18-05-2020
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ