Others | Atatürk ilke ve inkılapları dersi online sınav

Atatürk ilke ve inkılapları dersi online sınav

13 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

KONULAR AŞAĞIDAKİ GIBİDİR. ONLINE SINAV 25 SORU 25 DK ŞEKLİNDE 20 OCAK TARİHİNDE OLACAKTIR.
Trablusgarp ve Balkan Savaşları
1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi
1. Dünya Savaşı Cepheleri, 1. Dünya Savaşı’nın sona ermesi
Mondros Ateşkes Antlaşması
Cemiyetler
İzmir’in İşgali
Mustafa Kemal’in İstanbul’daki faaliyetleri
Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı ve Anadolu’da yürüttüğü faaliyetler (genelgeler, kongreler)
Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması
TBMM’nin açılması ve faaliyetleri
İç isyanlar ve ülkede asayişin sağlanması
Paris Barış Konferansı, Londra Konferansı, Sevr Antlaşması
Güney Cephesi
Doğu Cephesi ve Ermeni sorunu
Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Turancılık

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 19-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 21-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ