Others | Aşağıdaki sorunun cevabını bulabilen ulaşabilir mi?

Aşağıdaki sorunun cevabını bulabilen ulaşabilir mi?

4 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

İnşaat firması tarafından yapılan bir sitede su tesisat boru bağlantılarının şehir merkezinden
çekilmesi düşünülmektedir. Bölgenin toprak yapısı kumlu ve killi olarak iki farklı tiptedir. Borularda
çelik malzemeler, bağlantı ara aparatlarında pirinç malzemeler kullanılmıştır. Bu bilgiler
doğrultusunda ileride oluşabilecek korozyon türleri neler olabilir? Açıklayınız. Bu korozyon
türlerini önlemek için hangi tedbirler alınmalıdır?

Bütçe: 25 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 27-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 28-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.