Others | Arena Simulation

Arena Simulation

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Arena Simulation programında, bir giyim firmasının tek kuyruk 2 server la çalışan sisteminin modellenmesi. Detaylı bir modelleme değil.

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 08-05-2018
Görevin Bitiş Tarihi: 09-05-2018
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ