Others | Arduino Proteus

Arduino Proteus

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Arduino Proteus kod çizimi yapılacak sadece
Konu Yangın Dedektörü

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 10-12-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 15-12-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ