Others | Arduino ile şeker ölçme cihazı

Arduino ile şeker ölçme cihazı

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Arduino Uno ve INA219 current sensör ile şeker ölçüm cihazı yapılacak. Çoğu adımı tamamlandı fakat test striplere kan damlatinca elektrotlar arasındaki akımı çekemiyorum.

Bütçe: 200 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 23-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 26-06-2020
Kategori: Diğer

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.