Others | Anket Katılımı

Anket Katılımı

7 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

25 kişiye aşağıdaki linkteki anketi olabildiğince eksiksiz ve dürüst bir şekilde tamamlatmak. Kadın erkek fark etmemekte, yaş olarak 18'inden büyük olmaları gerekmekte. Teşekkürler.
https://forms.gle/EApPWSnDfDub2ozp8

Bütçe: 25 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 27-09-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 30-09-2019
Kategori: Diğer