Others | Anket Çözümü

Anket Çözümü

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Bitirme tezim için üniversite öğrencilerinde besin neofobisiyle ilgili bir araştırma yapıyorum. Eğer devlet üniversitesinde işletme, iktisat veya maliye bölümlerinde 3 ya da 4.sınıf öğrencisiyseniz anketime katılabilir misiniz? Katılım gönüllülük esasına dayalı olduğu için herhangi bir ücret veremiyorum malesef.
https://tr.surveymonkey.com/r/7QKM2J8

Bütçe: 1 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 03-04-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 19-04-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.