Others | anatomi 1 büt sınavı

anatomi 1 büt sınavı

4 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Anatomi Giriş
Hareket Sistemi;
Kas Anatomisi
Baş-Boyun KİS
Üst Ekstremite Anatomisi
Alt Ekstremite Anatomisi
Sırt-Pektoral-Karın Kasları
Dolaşım Anatomisi
Solunum Sistemi Anatomisi
Ürogenital Sistemi
Gastro İntestinal Sistem Anatomisi
Endokrin Sistem Anatomisi

KONULAR BUNLAR ARKDAŞLAR SINAVIMDA 70 VE ÜSTÜ ALMAM GEREKİYOR KENDİNE GÜVENEN ADAYLARI BEKLIYORUM

Bütçe: 70 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 07-02-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 08-02-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ