Others | Analog Haberleşme

Analog Haberleşme

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Analog Haberleşme dersim için yardım ihtiyacım var.
Konular :Haberleşme sistemlerinin bileşenleri. Filtreler. Zaman/bandgenişliği ilişkisi. Enerji ve güç spektral yoğunluğu. Lineer sistemlerde genlik ve faz distorsiyonu. Lineer modülasyon teknikleri: genlik modülasyonu, çift yan bant modülasyonu, tek yan bant modülasyonu, artık yan bant modülasyonu. Üstel modülasyon türleri: Frekans ve Faz Modülasyonu (FM, PM). FM sinyallerinin üretilmesi ve demodülasyonu. FM stereo radyo yayıncılığı. Frekans Bölmeli Çoğullama (FDM). Superheterodin alıcılar.

Bütçe: 300 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 04-02-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 04-02-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.