Others | algoritma final sınavı

algoritma final sınavı

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

algoritma final sınavı sınavın büyük ihtimal test kısmı ve kod yazma kısmı var 25 ocak 10.30 da sınav

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 25-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 25-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.