Others | 53 Defter sayfasını Word formatında yazma

53 Defter sayfasını Word formatında yazma

52 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Defterde hazırlanmış 53 sayfa ders notunun dijital ortama aktarılması gerekiyor. Yazım hatasına dikkat edilmeli.

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 10-10-2018
Görevin Bitiş Tarihi: 10-10-2018
Kategori: Angarya

GÖREVİ YAPAN KİŞİ