Others | Video Deşifresi

Video Deşifresi

5 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

50 dakikalık videonun deşifresi yapılacak.

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: İSTANBUL
Görevin Başlangıç Tarihi: 24-06-2018
Görevin Bitiş Tarihi: 27-06-2018
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ