Others | 4 Soruluk Organik Kimya Ödevi

4 Soruluk Organik Kimya Ödevi

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

1) Konjugat bazını, rezonans formlarını gösterme, güçlü asitten zayıf aside doğru sıralama
2)Asit-baz reaksiyonlarının ürünlerini tahmin etme
3)Sefaleksin adı verilen aşağıdaki bileşikte fonksiyonel grupları daire içine alma
4)Bileşikler için yapıları yazma

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 03-05-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 11-05-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ