Others | 2000-2500 kelimelik akademik metin yazımı

2000-2500 kelimelik akademik metin yazımı

40 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Kanada eğitim denetim sistemi ile Türkiye eğitim denetim sistemlerinin karşılaştırılması konusunda bir yazı yazılacak. Metin; araştırma başlığı, özet, anahtar kelimeler, giriş, alt başlıklar, sonuç ve kaynaklar bölümlerinden oluşacak. Kaynaklar tarafımdan sağlanacaktır. Metni yazarken dikkat edilecek diğer hususlar ilgilenenlere bildirilecektir.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 26-12-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 02-01-2021
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ