Others | 1 sayfa felsefe paperı yazma (AKADEMİK İNGİLİZCE)

1 sayfa felsefe paperı yazma (AKADEMİK İNGİLİZCE)

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Aristoteles'in Nikomakhos’a Etik kitabında geçen mutlu yaşam yani Eudaimonia görüşüyle alakalı bir paper yazılacak. Bu paperda kişisel görüşlerinizin de felsefik bir şekilde ifade edilmesi bekleniyor. Aristoteles'ten ziyade sizin ne düşündüğünüz önemli. Onun görüşlerine karşıt bir cevap da verilebilir. Ayrıca bu kitabını okuyan ya da Aristoteles'in diğer görüşlerine hakim olan birisi varsa konuda esneklik gösterebiliriz. Paper 1-1.5 sayfa civarında akademik ingilizce ile yazılacak.

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 25-11-2017
Görevin Bitiş Tarihi: 30-11-2017
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ