Others | 1 Sayfa Çeviri

1 Sayfa Çeviri

15 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Anish Kapoor hakkındaki makalenin 1 sayfalık Türkçe özetinin İngilizce'ye çevrilmesi gerekiyor.

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 11-07-2017
Görevin Bitiş Tarihi: 12-07-2017
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ