Others | Veri Toplanması ve Excel üzerinde birleştirilmesi

Veri Toplanması ve Excel üzerinde birleştirilmesi

Uzun Dönemli

Red Sebebi

-

Bütçe: 500 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 18-03-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 27-04-2019
Kategori: İçerik Hazırlama