Others | Ürün Yerleştirme ve Ürün Toplama

Ürün Yerleştirme ve Ürün Toplama

Uzun Dönemli

Red Sebebi

-

Bütçe: 70 TL

İşin Yapılacağı Konum: İSTANBUL
Görevin Başlangıç Tarihi: 04-06-2018
Görevin Bitiş Tarihi: 31-07-2018
Kategori: Diğer