Others | SPSS VERİ ANALİZİ VE YORUMU

SPSS VERİ ANALİZİ VE YORUMU

8 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Sağlık konularını bilen SPSS e girilmiş olan veriler üzerinden akademik lisana uygun bir şekilde tabloların ve grafiklerin açıklamasını yapabilecek toplanan verileri hesaplayıp yorumlayacak birine ihtiyacım var. 31 kişi üzerinde uygulanmış ;
1 tane sosyo demografik veri formu
2 tane değerlendirme ölçeği bağımlı iki grubun karşılaştırılmasını (ilk hali ve son hali karşılaştırmasını) normallik testini parametrik yada non parametrik testini hangi gruba giriyor ise , geçerlilik-güvenilirlik analizleri, demografik frekans analizi, faktör analizi ve ilişkinin varlığı olup olmadığını görmek amacıyla tek yönlü varyans analizini yapabilecek birini arıyorum.

Bütçe: 110 TL

İşin Yapılacağı Konum: İSTANBUL
Görevin Başlangıç Tarihi: 06-04-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 13-04-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.