Others | Pazarlama İlkeleri Vize Ödevi

Pazarlama İlkeleri Vize Ödevi

8 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Covid-19 Pandemisinin, Türkiye’deki Perakende Gıda Sektöründe Yer Alan işletmelerin Pazarlama Faaliyetlerine Etkileri: MİGROS, ŞOK, A101 ve BİM Örneklerini Karşılaştırma
Ödev İçeriği Açıklamaları:

1. Bölüm: Pandemi öncesi Türkiye’de perakende gıda sektörü ve rekabet ortamı
2. Bölüm: Pandemiye yönelik Türkiye’de alınan siyasi, ekonomik ve sosyal önlemler. Ve alınan bu önlemlerin, Türkiye’deki perakende gıda işletmelerinin pazarlama faaliyetlerine etkileri: MİGROS, ŞOK, A101 ve BİM Örneklerini Karşılaştırma
3. Bölüm: Türkiye’deki perakende gıda işletmelerinin bugünkü (pandemi süreci içerisinde) rekabet ortamını değerlendirme: MİGROS, ŞOK, A101 ve BİM Örneklerini Karşılaştırma
4. Bölüm: Türkiye’deki perakende gıda işletmelerinin rekabet edebilirliğine ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmelerine yönelik, gelecek (pandemi sonrası) önerileri

Ödevde Yararlanılabilecek Kaynaklar:

1 - Bilimsel makaleler, kitaplar
2 - Migros, Şok, A101 ve BİM mağazalarını ziyaret ederek gözlem yapma ve çalışanlara araştırma soruları yöneltme
3 - Şirket, birlik, dernek, oda web sayfaları
4 - Resmi kurum web sayfaları
5 - Gazete ve dergilerdeki demeçler, röportajlar vs.

Ödev Yazım Açıklamaları:

İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Tez Hazırlama Yönergesine uygun şekilde ödev yazımı yapılacaktır. Buna göre; ödevin kapak sayfası, ‘içindekiler’ bölümü, grafikler, başlıklar, alt başlıklar, metin içerisinde kaynak gösterimi, çalışma sonunda toplu kaynak gösterimi, giriş-sonuç bölümleri gibi tüm unsurlar, yönergeye uygun şekilde hazırlanacaktır.

Not:

Ödev bireysel olarak yapılacaktır. Ödev için sayfa kısıtlaması yoktur ancak böylesi bir içerik, en az 25-30 sayfa tutacaktır.

Bütçe: 275 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 02-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 04-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.